неефикасен

неефикасен
неефика̀с|ен, -на, -но <-ни>
прил inefficàce, inefficiènte

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • неефикасен — прил. безполезен, безрезултатен прил. безплоден, несполучлив, слаб прил. неефективен, без ефект …   Български синонимен речник

  • без ефект — словосъч. неефикасен, неефективен, безрезултатен, безполезен …   Български синонимен речник

  • безплоден — прил. ялов, неплодоносен, неплодороден прил. пуст, пустинен, безводен, сух, оскъден прил. празен, напразен, напуст, безуспешен, безрезултатен, безполезен прил. безсмислен, безпредметен прил. неефикасен, несполучлив, слаб прил …   Български синонимен речник

  • безполезен — прил. ненужен, лишен, излишен, напуст, напразен, безсмислен, безплоден, ялов, неподходящ, нецелесъобразен прил. безцелен, несъстоятелен, нелогичен, абсурден прил. жалък, лош, противен прил. безрезултатен, неоснователен прил. безуспешен,… …   Български синонимен речник

  • безрезултатен — прил. безуспешен, неуспешен, напразен, ялов, напуст, несполучлив, неудачен, безполезен, безплоден, неплодотворен прил. безсмислен, безпредметен прил. неоснователен прил. невлизащ в работа прил. неефикасен, слаб прил. нееф …   Български синонимен речник

  • неефективен — прил. неефикасен, безрезултатен, без ефект, безполезен …   Български синонимен речник

  • несполучлив — прил. неудачен, безрезултатен, безуспешен, неуспешен прил. безплоден, напуст, напразен, ялов, пропаднал, провален прил. неефикасен, слаб прил. злополучен, неподходящ, нетактичен прил. лош, фалшив прил. неуместност, неудач …   Български синонимен речник

  • слаб — прил. изтощен, изнемощял, отслабнал, немощен, безсилен, нежен, крехък, неукрепнал прил. нездрав, болен, болнав, светнал, недъгав, слабак, хилав, анемичен, изпит прил. разклатен, халтав, разслабен прил. посредствен, дребен, малък, нищожен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”